Adatvédelmi Nyilatkozat

 

Az alábbi tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) irányadó.

A honlap tulajdonosa és működtetője a Redhill Project Kft (a továbbiakban Classingatlan.hu).

A classingatlan.hu jogosult az Adatvédelmi nyilatkozatának megváltoztatására, aminek esetén az új Adatvédelmi nyilatkozatot feltölti a honlapra. A honlap használatával elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatot, ha ezekkel nem ért egyet, kérjük ne használja az oldalt.

A classingatlan.hu felelősséget vállal a weboldal látogatók személyiségi jogainak védelméért és a személyes adatok védelme kiemelten fontos számára.

Ennek ellenére köztudott, hogy az interneten keresztül továbbított információk biztonsága nem biztosítható.

Személyes adatok

A classingatlan.hu gyűjt személyes azonosításra alkalmas adatokat de  csak abban az esetben, ha Ön önként adta meg nekünk ezen az oldalon. Az adatkezelés és feldolgozás jogalapja az érintettek előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása. A személyes adatok kezelése határozatlan ideig, de legkésőbb az Ön leiratkozásáig tart.

Ahol Ön hozzájárulását adja az adatkezeléshez, mi hasznos információkkal, hírekkel szolgálhatunk, értesíthetjük új szolgáltatásainkról, illetve kérhetjük az Ön véleményét szolgáltatásainkkal kapcsolatban, amennyiben Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adja.

Tájékoztatjuk, hogy ezt a honlapot és bármilyen adatbázist, amely Ön által megadott információkat tartalmaz, a classingatlan.hu  szerződéses európai unióbeli tárhelyszolgáltatójának szerverein tároljuk, a classingatlan.hu által meghatározott instrukciók alapján és ezzel az adatvédelmi irányelvvel, valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011. évi CXII. törvény (A továbbiakban: “Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban.

Ön jogosult kérelmezni az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását. Pontos információt az általunk tárolt személyes adatairól az Adatvédelmi Eszközök oldalunkon kérhet. Ön jogosult másolatot kérni a classingatlan.hu Önre vonatkozó adatkezelésével kapcsolatos információkról és amennyiben azok pontatlanul szerepelnek, kérheti azok helyesbítését. Az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli Önnel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályi rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Ezen kívül Önt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat.

Amennyiben Ön az Adatkezelőnek a kérelem tárgyában meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal, bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Infotv. 14. § – 23. §, valamint az 52. § – 71.§ tartalmazza.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ha kapcsolatba kíván lépni a velünk, elérhet minket postai úton: Redhill Project Kft, 2316 Tököl, Piac tér 4, telefonon +36-70-610-5888 vagy e-mailben: info@classingatlan.hu.

Felhívjuk figyelmét, ha a weboldalon elérhető bármelyik funkción keresztül egy linket küld egyik ismerősének, az e-mailt úgy küldi ki a rendszer, hogy az e-mail címet nem tároljuk el a szervereken.

Személyes adatok megosztása

A classingatlan.hu harmadik fél részére semmilyen célból sem ad el, ill. kölcsönöz személyes információkat. Bizonyos speciális esetekben, a következő körülmények között tesszük közzé személyes információit: (i) a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt  adatfeldolgozók jogosultak hozzáférni az adatokhoz a jelen nyilatkozatban foglalt terjedelemben. (ii) amennyiben okunk van azt gondolni, hogy személyes információk felfedése szükséges annak érdekében, hogy azonosítsuk azokat a személyeket, felvegyük a kapcsolatot azokkal a személyekkel, ill. jogi eljárást indítsunk azok ellen a személyek ellen, akik Önnek kárt okozhatnak; vagy a classingatlan.hu jogaiban és tulajdonában kárt okoznak, ill. beleavatkoznak a classingatlan.hu működésébe, vagy akik a honlap egyéb használóinak okoznak kárt, ill. tevékenységeikkel bárkinek is kárt okoznak. (iii) amikor a törvény szükségessé teszi, ill. amikor a törvényt betartató hatóságok kérik azt bűnügyi kivizsgálásokkal kapcsolatban, vagy amikor a polgári, ill. a közigazgatási hatóságok függő polgári ügyek és közigazgatási eljárások kivizsgálásakor kérik azt.

Személyes adatok tárolása

Kapcsolatfelvételi űrlap

Weblapunk kapcsolatfelvételi űrlapot használ, melynek segítségével a felhasználó kapcsolatba léphet fő irodánkkal, valamint az egyes ingatlanreferenseinkkel. Amennyiben a felhasználó az űrlap használatát választja, akkor a felhasználónak be kell írnia a nevét, e-mail címét, valamint opcionálisan megadhatja a telefonszámát is. Ezeket az adatokat a rendszer továbbítja az adminisztrátornak, valamint az illetékes kollégának. A kapcsolati űrlapban megadott fent említett adatokat kapcsolattartás okából szükség esetén meghatározatlan ideig tároljuk, de azokat harmadik félnek nem továbbítjuk, és semmiféle marketing célra nem használjuk. Ön bármikor kérheti a fent említett adatok részleteit, illetve adatai törlését az Adatvédelmi Eszközök oldalunkon található eszközök segítségével.

Nem személyes adatok

A classingatlan.hu is gyűjt statisztikai célra személyes azonosításra nem alkalmas információkat az alábbi célokra: pl. a weboldal látogatók számának követése, hány felhasználó töltötte le a weboldal egyes oldalait, valamint a látogatóink internet szolgáltatóinak domain nevét. Ezeket a statisztikai információkat arra használjuk, hogy megértsük, hogyan használják látogatóink weboldalainkat, ezáltal javítva szolgáltatásainkat. Ebben a folyamatban személyes adatokat nem osztunk meg.

IP-címek használata

Az IP cím (Internet Protokol cím) olyan számsor, amely az internetszolgáltatóhoz, vagy a helyi hálózathoz (LAN), vagy a széles területre kiterjedő hálózathoz (WAN) történő kapcsolódás során számítógépét azonosítja. Az IP cím alapján a web szerverek automatikusan azonosítják számítógépét, amíg Ön online kapcsolatban van.

A classingatlan.hu a rendszeradminisztráció, és az oldalhasználat ellenőrzése céljából gyűjthet IP címeket. Személyes információgyűjtés céljából általában nem rendeljük hozzá a felhasználókat az IP címekhez, ami azt jelenti, hogy ugyan minden felhasználót feljegyzünk, de a felhasználó anonim, azaz névtelen marad. Az IP címeket abban az esetben használjuk a felhasználók azonosítására, ha szükségesnek véljük az oldal használati feltételeinek betartatását, szolgáltatásunk, weblapunk, ill. egyéb felhasználóink védelmét.

Felelősség

A Honlap használatából eredő kockázatot Ön viseli. Az információk változtatás nélkül kerülnek fel a Honlapra, és technikai pontatlanságokat vagy nyomdai hibákat is tartalmazhatnak. classingatlan.hu fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül kiegészítse, törölje vagy módosítsa a Honlapon található információkat.

A classingatlan.hu nem vállal garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan a Honlapon található információknak vagy tartalomnak bármilyen konkrét célra való alkalmazhatóságáért, valamint megfelelőségéért, továbbá használatáért.

A classingatlan.hu nem vállal felelősséget bármilyen fajta, a Honlapon megjelenő információval vagy tartalommal okozott károkért, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, a közvetlen, közvetett, következményekből eredő vagy előre nem látható károkat. Jelen felelősséget kizáró, illetve korlátozó rendelkezés nem érinti a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget.

A classingatlan.hu nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Honlap létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

Linkek más webhelyek

Felhasználóink számára nyújtott szolgáltatásunk keretében a classingatlan.hu különböző linkeket kínálhat egyéb classingatlan.hu és további harmadik fél weboldalainak elérésére. Az itt leírt adatvédelmi irányelvek ezen oldalakra nem vonatkoznak. Kérjük, ellenőrizze azoknak a weblapoknak a jogi és titoktartási előírásait, amelyeket linkjeinken keresztül látogatni kíván.

Internet Sütik, avagy Cookie-k

Ez a Honlap egy úgynevezett „süti” technikát is felhasználhat. A süti egy olyan kis szövegfájl, amelyet a honlap szolgáltatója helyez el az Ön számítógépének merevlemezén. A sütik további funkciókat biztosítanak a Honlap számára, illetve segítségükkel pontosabban fel tudjuk mérni a Honlap használatát. Például, a szerverünk be tud állítani egy olyan sütit, amelynek segítségével Önnek nem kell többször is megadnia jelszavát, amikor Honlapunkat kívánja meglátogatni. Bármilyen esetben is használunk sütiket, nem gyűjtünk össze olyan információkat, amelyek személyesen azonosítják Önt. Az egyetlen olyan személyes azonosító információ, amelyet a classingatlan.hu közvetlenül begyűjt, az az Ön által önkéntesen megadott információ.

Önnek módjában áll engedélyeznie vagy elutasítania a sütiket. A legtöbb Internetes böngésző automatikusan engedélyezi a sütiket, de böngészője beállításainak módosításával Ön elutasíthatja ezeket, illetve, amennyiben úgy kívánja, a süti tárolását megelőzően figyelmeztetést is kaphat.

Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja süti beállításait, tekintse meg Internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét. A sütik beállításáról illetve törléséről vagy letiltásáról pontos információkat bőngészőjétól függően a következő helyeken kaphat:

Google Chrome süti beállítások

Firefox süti beállítások

Internet Explorer süti beállítások

Safari süti beállítások

Opera süti beállítások

Az általunk használt süti típusok

Szükséges sütik – Ezek a sütik szükségesek a weblap tökéletes működéséhez, ahhoz, hogy ön a weblapunkon található összes funkciót rendeltetésszerűen tudja használni. Letiltás esetén a weblap néhány funkciója nem lesz elérhető a felhasználó számára.

Statisztikai sütik – Ezek a sütik anonim alapú (személyt nem azonosító) információkat gyűjtenek annak érdekében, hogy a weblap tulajdonosai a weblap használatával kapcsolatos statisztikai információkat kaphassanak, melyek alapján lehetővé válik számukra a weblap fokozottabb felhasználóbaráttá való fejlesztése.

Marketing sütik – Ezek a sütik a felhasználó weblapon való mozgását követik azon célból, hogy számukra a lehető legrelevánsabb tartalmat és ajánlatokat tudják megjeleníteni, amely úgy a felhasználó, mint a kereskedő számára előnyös.

Az általunk használt sütik

 • Süti – __autvc –
 • Típus – Marketing/Statisztika
 • Célja – A közösségi oldalakra való megosztásokat jegyzi
 • Tárolás – 1 év + 1 hónap
 • Szolgáltató – Addthis – Az Addthis Adatvédelmi szabályzata

 

 • Süti – _ga
 • Típus – Marketing/Statisztika
 • Célja – Analízis és statisztikai szempontból anonim adatokat gyűjt a felhasználók weblaphasználatáról
 • Tárolás – 26 hónap
 • Szolgáltató – Google – A Google adatvédelmi szabályzata

 

 • Süti – cookieconsent_dismissed
 • Típus – Szükséges
 • Célja – A süti hozzájárulások kezelésére szolgál
 • Tárolás – 12 hónap
 • Szolgáltató – Classingatlan

 

 • Süti – km_lv és km_ai
 • Típus – Marketing/Statisztika
 • Célja – Analízis és statisztikai szempontból anonim adatokat gyűjt a felhasználók weblaphasználatáról
 • Tárolás – 120 hónap
 • Szolgáltató – Kissmetrics – A Kissmetrics adatvédelmi Nyilatkozata

 Amennyiben úgy dönt, hogy a sütiket elutasítja, előfordulhat, hogy Honlapunk vagy más honlapok interaktív funkcióit nem tudja majd teljes egészében kihasználni. Hozzájárulása visszavonásáról szóló nyilatkozatát kérjük, lehetőség szerint az alábbi címre küldje meg: Redhill Project Kft, 2316 Tököl, Piac tér 4.

Biztonság

A classingatlan.hu szabványnak megfelelő tűzfallal és jelszó védelemmel ellátott biztonsági adathálózatot működtet. A classingatlan.hu biztonsági intézkedései segítségével mindent megtesz azért, hogy az ellenőrzése alatt álló felhasználói adatok elvesztését, helytelen használatát, ill. megváltoztatását kiküszöbölje. A lent kiemelt esetektől eltekintve, kizárólag csak az arra jogosult alkalmazottaknak van hozzáférése az Ön által megadott információkhoz. Ezen túlmenően szigorú szabályok vonatkoznak azokra a classingatlan.hu alkalmazottakra, akiknek vagy a felhasználók információinak adatbázisához, vagy a szolgáltatásokat működtető szerverekhez van hozzáférésük. Mivel azonban nem garantálható, hogy az adatok nem tűnnek el, helytelen felhasználásuk, valamint megváltoztatásuk nem következik be, megteszünk minden erőfeszítést annak érdekében, hogy megelőzzük e szerencsétlen történéseket.

 

Módosítások

Alkalmanként módunkban áll megváltoztatni jelen Adatvédelmi Nyilatkozatunkat. Amennyiben lényegbevágó változtatásunkat hajtunk végre, ezekről értesítést is közölhetünk Honlapunkon. Szeretnénk javasolni, hogy időnként tekintse át újra jelen Adatvédelmi Nyilatkozatunkat annak érdekében, hogy naprakész tájékoztatást kaphasson arról, hogy milyen módon próbáljuk megvédeni az általunk begyűjtött személyes azonosító információkat. Honlapunk folyamatos használatával Ön elfogadja Adatvédelmi Nyilatkozatunkat és az általunk végrehajtott változtatásokat is.

Kapcsolat

Az Önnel kapcsolatos nálunk tárolt információiról másolatot kérhet, illetve bármikor visszavonhatja információinak a fent említett módon történő felhasználásra vonatkozó beleegyezését, címünkre eljuttatott felkeresésével.

Örömmel fogadjuk Adatvédelmi Nyilatkozatunkkal kapcsolatos kérdéseit, hozzászólásait és kéréseit, melyeket az alábbi címre várjuk:

Redhill Project Kft, 2316 Tököl, Piac tér 4.

e-mail: info@classingatlan.hu

2018. Május